Dicționarul explicativ al limbii române definește intabularea drept „înregistrarea definitivă a unui titlu de proprietate sau a drepturilor de proprietate imobiliară în cartea funciară”. Intabularea din cartea funciară presupun prezentarea unor informații actualizate referitoare la proprietate: numele proprietarului, adresa imobilului, suprafața acestuia, evoluția juridică etc. De menționat că prin intabulare se pot defini mai multe drepturi asupra unui imobil: dreptul de proprietate, de uzufruct, de servitute, drepturi de folosință, drepturi de folosință și de garanție a proprietății precum și drepturi de administrare sau de concesiune.

Pe baza documentelor care dovedesc dobandirea imobilului, proprietarul poate solicita unui inginer topograf, efectuarea masurătorilor necesare. Acesta poate întocmi documente cadastrale (identifica, înregistrează și evidențiază clădiri/teren în registre, planuri și hărți cadastrale) conform specificațiilor tehnice actuale, depune și urmărește toate etapele până la aprobare. Intabularea este esentiala in procesul de vanzare a unui imobil sau in cazul altor forme de cesiune, precum: contracte de intretinere, contracte de donatie, contracte de schimb, acte de partaj etc. Cu toate acestea, există o excepție de la moștenire. Acest lucru se poate face pe baza titlurilor de proprietate, hotărârilor judecătorești etc.

Pot vinde un imobil daca nu este intabulat?

Lipsa intabulării indică faptul că proprietatea corespunzătoare nu poate fi înstrăinată, transferată sau utilizată pentru anumite operațiuni cu referire la drepturile de proprietate asupra acesteia. Cu alte cuvinte, dacă dorești să vinzi sau să cumperi o proprietate, să o donezi sau să o schimbi și să aplici pentru o schemă de creditare, nu o poți face fără să ai documentele de intabulare.

Intabularea în cazul imobilelor noi sau in curs de construire

În cazul construcțiilor noi, cei care doresc să cumpere un apartament de vânzare nefinalizat/intabulat vor semna mai întâi un precontract. Ulterior, cand imobilul va avea extras din cartea funciara, se va semna contractul final de vanzare. După vânzare, titlul de proprietare se va intabula pe numele noului proprietar în aproximativ 30 de zile. În acest sens, notarul va transmite o cerere de înregistrare a actului notarial la biroul de cadastru și publicitate imobiliară din zona de activitate în care se află imobilul.

Referitor la imobilele noi sau în stadiu de construcție (fie un bloc sau o casă), există câțiva pași care trebuie urmați înainte de a se ajunge la intabulare: proiectarea, autorizarea, construirea efectivă, primirea construcției și intabularea acesteia.

• În faza de proiectare, arhitectul desenează proiectul care va fi construit pe un anumit teren. Aici se iau în considerare condițiile existente în Certificatul de Urbanism, care fac referire la corpurile ce se pot construi în zona respectivă pentru a se încadra în arhitectura acelei zone.
• Orice construcție nouă poate avea loc numai după obținerea Autorizației de Construire. Aceasta se poate procura de la primăria localității sau orașului de care aparține administrativ terenul. Dacă pe teren există clădiri care trebuiesc demolate, trebuie să se obțină în același timp și autorizația de demolare.
• Următorul pas este construcția propriu-zisă a clădirii. De aici, toate etapele vor fi urmărite până la finalizare, iar aceste etape vor fi înregistrate în fișierul de compilare.
• La finalizarea constructiei se va efectua receptia lucrarilor care trebuie sa fie in conformitate cu avizele primite de catre reprezentantii primariei care au eliberat autorizatia de constructie.
• În sfârșit, se va proceda cu intabularea construcției. După intabulare, noul imobil va fi înscris în Cartea Funciară.

Acestea fiind zise, suntem siguri că aceste sfaturi îți vor fi de un real ajutor pe viitor atunci când vei intenționa să achiziționezi o proprietate. Echipa de la STIL IMOBIL îți urează mult succes!